ร้านอาหารร้านอาหาร

วะโชคุโออุกิยะ(Washoku Ougiya)


ชื่อ:
วะโชคุโออุกิยะ(Washoku Ougiya)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-884-3275
เวลาเปิดทําการ:
11:30〜22:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://www.facebook.com/nekojarasi760/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 4-16-9 Nice build,2F อาคิตะชิ นากาโดริ 4-16-9 ตึกไนซ์ 2F