ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านเหล้า Roast beef USHIMARU(Ushimaru)


ชื่อ:
ร้านเหล้า Roast beef USHIMARU(Ushimaru)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-827-7270
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์ (และวันสุดท้ายของวันหยุดยาว)
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://www.ushimaru-akita.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 4-2-5, อาคิตะชิ โอมาจิ 4-2-5