ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านเหล้าลับๆ สาเกมารุ(SAKEMARU)


ชื่อ:
ร้านเหล้าลับๆ สาเกมารุ(SAKEMARU)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-8877
เวลาเปิดทําการ:
17:00〜23:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori, 2 Chome 1-20 อาคิตะชิ นากาโดริ 2 โจเมะ 1-20