ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านอาหาร ฮานะจ่ายะ(Hanachaya)


ชื่อ:
ร้านอาหาร ฮานะจ่ายะ(Hanachaya)
ประเภท:
ร้านอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์:
018-825-5411
เวลาเปิดทําการ:
11:30-14:30
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดกำหนดแน่นอน
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.hotel-grantia.co.jp/akita/cuisine/index_2.php
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 5-2-1 Route inn grantia Akita อาคิตะชิ นากาโดริ 5-2-1 รูทอิน แกรนด์เทีย อาคิตะ