ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านอาหาร ซังซุย(Sansui)


ชื่อ:
ร้านอาหาร ซังซุย(Sansui)
ประเภท:
อาหารญี่ปุ่นและอาหารจำพวกเส้น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-837-4126
เวลาเปิดทําการ:
11:30-14:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://satomi-e.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Soegawa, Keidaikawara Satomi onsen Onsen center Relax อาคิตะชิ โซเอกาว่า เคไดคาวาร่า ซาโตมิออนเซน ออนเซนรีแลกซ์ เซนเตอร์