ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านอาหารท้องถิ่นมิฮารุ(Miharu)


ชื่อ:
ร้านอาหารท้องถิ่นมิฮารุ(Miharu)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-5972
เวลาเปิดทําการ:
17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์ (ถ้ามีวันหยุดยาวจะหยุดวันสุดท้าย)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://miharu.gorp.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-2-7 อาคิตะชิ โอมาจิ 5-2-7