ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านรูเซต(Recette)


ชื่อ:
ร้านรูเซต(Recette)
ประเภท:
ร้านอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์:
018-874-9645
เวลาเปิดทําการ:
อาหารกลางวัน 11:30-14:00, อาหารเย็น 18:00-21:00
วันหยุดทําการ:
วันจันทร์
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก เปิดช่วง Lunch Time มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.yonecafe.com/recette/index.html
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi,1-2-10 อาคิตะชิ โอมาจิ 1-2-10