ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านราเมง อาจิเคน(Ramen Shop Ajiken)


ชื่อ:
ร้านราเมง อาจิเคน(Ramen Shop Ajiken)
ประเภท:
ราเมง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-6566
เวลาเปิดทําการ:
20:30 - ตี5:00
วันหยุดทําการ:
วันจันทร์
หมายเหตุ:
อาหารประเภทเส้น เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-3-26, อาคิตะชิ โอมาจิ 5-3-26