ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านอาหารจากปลา สุโกะเอะม่อน(Sugoemon)


ชื่อ:
ร้านอาหารจากปลา สุโกะเอะม่อน(Sugoemon)
ประเภท:
ร้านอาหารญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-845-6831
เวลาเปิดทําการ:
มื้อเที่ยง 11:30~14:00(รับออเดอร์สุดท้าย13:40) , มื้อเย็น เฉพาะจองสำหรับงานเลี้ยง
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด (ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.oomachi.com/works/sugoemon/
ที่อยู่:
Akita-shi, Tsuchizakiminatonishi, 1 Chome-10-45 BAYPARADISE 2F อาคิตะชิ ทซึจิซากิมินาโตะนิชิ1-10-45 (เบพาราไดซ์ชั้น2)