ร้านอาหารร้านอาหาร

ยูฟลอเร เรสเตอรอง เซจุเอน (Yufore Restaurant Seijuen)


ชื่อ:
ยูฟลอเร เรสเตอรอง เซจุเอน (Yufore Restaurant Seijuen)
ประเภท:
ร้านอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์:
018-884-2111
เวลาเปิดทําการ:
11:30-14:00(รับออเดอร์สุดท้าย 13:30) , 17:00-20:00 (รับออเดอร์สุดท้าย 19:00)
วันหยุดทําการ:
ตึกมีวันหยุดในเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.yufore.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Kawabesannai, Marumai 1-1 อาคิตะชิ คาวาเบ้ซังไน มารุไม 1-1