ร้านอาหารร้านอาหาร

มิคูริยะ โคริน(Mikuriya Kourin)


ชื่อ:
มิคูริยะ โคริน(Mikuriya Kourin)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-2002
เวลาเปิดทําการ:
11:00-15:00 17:00-22:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีกำหนดวันหยุดที่แน่นอน
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.kourin.net/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori, 1-4-3 Area Nakaichi 2F, อาคิตะชิ นากาโดริ 1 โจเมะ4-3 แอเรียนากาอิจิ 2F