ร้านอาหารร้านอาหาร

ปลาท้องถิ่นอาคิตะ โอคามาโดะเมชิ อิซาบายะ(ISABAYA)


ชื่อ:
ปลาท้องถิ่นอาคิตะ โอคามาโดะเมชิ อิซาบายะ(ISABAYA)
ประเภท:
ปลาท้องถิ่นอาคิตะ โอคามาโดะเมชิ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-838-6020
เวลาเปิดทําการ:
11:00〜22:00 (ช่วงอาหารกลางวัน 11:00~15:00)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.akitasuisan.co.jp/shoplist/isabaya
ที่อยู่:
Akita-shi,Nakadori 7-1-2 Topico 1F อาคิตะชิ นากาโดริ 7-1-2 โทปิโคะ ชั้น 1