ร้านอาหารร้านอาหาร

บรันซี่ โนะ อาคิตะ(BRANZINO AKITA)


ชื่อ:
บรันซี่ โนะ อาคิตะ(BRANZINO AKITA)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-838-5922
เวลาเปิดทําการ:
11:30~15:30 , 17:30~22:30
วันหยุดทําการ:
วันจันทร์(วันอังคารในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.branzi-no-akita.com/
ที่อยู่:
B1F, ทรัสต์วันบิลดิ้ง 21, 2-2-7 นากาโดริ