ร้านอาหารร้านอาหาร

นิคุบารุ โนริจัง (Nikubaru Norichan)


ชื่อ:
นิคุบารุ โนริจัง (Nikubaru Norichan)
ประเภท:
บาร์
หมายเลขโทรศัพท์:
018-853-6285
เวลาเปิดทําการ:
วันจันทร์ถึงวันพฤหัส17:00-23:30, วันศุกร์ เสาร์ และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดกำหนดแน่นอน(โฆษณาทาง SNS)
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.norichang.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-1-25, อาคิตะชิ โอมาจิ 5-1-25