ร้านอาหารร้านอาหาร

ทีรูม โท (Tea room Toh)


ชื่อ:
ทีรูม โท (Tea room Toh)
ประเภท:
คาเฟ่
หมายเลขโทรศัพท์:
018-833-2843
เวลาเปิดทําการ:
10:30-19:00
วันหยุดทําการ:
ทุกวันพุธที่สามของเดือน , 13 สิงหาคม และ 30 ธันวาคม-1 มกราคม
หมายเหตุ:
Dining (การรับประทานอาหาร) เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.sakaida01.co.jp/tea_room_toh.html
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori, 2-1-21 Shokinosakaida 2F อาคิตะชิ นากาโดริ 2-1-21 โชคิโนะสะไกดะ 2F