ร้านอาหารร้านอาหาร

ซูชิยามาโตะ(Sushi Yamato)


ชื่อ:
ซูชิยามาโตะ(Sushi Yamato)
ประเภท:
ซูชิ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-835-8981
เวลาเปิดทําการ:
17:30-22:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย 21:30)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Senshuyadomemachi, 1-14 อาคิตะชิ เซนชูยาโดเมมาจิ 1-14