ร้านอาหารร้านอาหาร

ซุมิยากิ ซาโนะอิจิ(Sumiyaki Sanoichi)


ชื่อ:
ซุมิยากิ ซาโนะอิจิ(Sumiyaki Sanoichi)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-896-5150
เวลาเปิดทําการ:
18:00-24:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://sumiyaki-sanoichi.com/about/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-2-6, อาคิตะชิ โอมาจิ 5-2-6