ร้านอาหารร้านอาหาร

ซาโต้โยสุเกะ สาขาอาคิตะ(Sato-Yosuke)


ชื่อ:
ซาโต้โยสุเกะ สาขาอาคิตะ(Sato-Yosuke)
ประเภท:
อินานิวะอุด้ง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-1720
เวลาเปิดทําการ:
11:00-20:00 (รับออร์เดอร์สุดท้าย19:30)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด (ยกเว้นวันหยุดของตึกเซบุอาคิตะ)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.sato-yoske.co.jp/shop/akita/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori, 2 Chome-6-1 1st Basement, Seibu Akita Branch อาคิตะชิ นากาโดริ 2 โจเมะ-6-1 สาขาเซบุอาคิตะชั้นใต้ดิน 1 F