ร้านอาหารร้านอาหาร

ซากาบะ โตงะคุชิ(Togakushi)


ชื่อ:
ซากาบะ โตงะคุชิ(Togakushi)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-8699
เวลาเปิดทําการ:
11:30~14:00 , 17:30~23:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://sakabatogakushi.jimdofree.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Sanno 2-7-29 City Palace Akita No.1 2F, อาคิตะชิ ซังโน 2-7-29 City palace Akita อาคารที่ 1 ชั้น 2