ร้านอาหารร้านอาหาร

ซากาบะ คาเมบาล(Sakaba Kamebar)


ชื่อ:
ซากาบะ คาเมบาล(Sakaba Kamebar)
ประเภท:
ร้านเหล้าอิซากายะ(ร้านเหล้าญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-874-8655
เวลาเปิดทําการ:
18:00-24:00
วันหยุดทําการ:
วันอังคาร・วันพุธ
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://kamebar.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Minamidori Kamenocho 5-15 อาคิตะชิ มินามิโดริคาเมะโนโจ 5-15