ร้านอาหารร้านอาหาร

ซัปโปโร คานิ ฮองเคะ สาขาอาคิตะ(Kani-Honke)


ชื่อ:
ซัปโปโร คานิ ฮองเคะ สาขาอาคิตะ(Kani-Honke)
ประเภท:
ร้านอาหารปู
หมายเลขโทรศัพท์:
018-836-7888
เวลาเปิดทําการ:
วันธรรมดา11:00-15:00, 17:00-22:00 วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์11:00-22:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด (ยกเว้นวันหยุดสิ้นปี, วันหยุดของตึกอะโทเรียน)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.kani-honke.co.jp/location_akita.html
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 2-3-8 Atorion Build,12F อาคิตะชิ นากาโดริ 2-3-8 ตึกอาเทรียน 12F