ร้านอาหารร้านอาหาร

ซังจิโชคุโซ เคียวโดเรียวริ อาคิตะซุกิ(Akita Sugi)


ชื่อ:
ซังจิโชคุโซ เคียวโดเรียวริ อาคิตะซุกิ(Sanchichokuso Kyodoryori Akita Sugi)
ประเภท:
ร้านอิซากายะ(ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-6566
เวลาเปิดทําการ:
วันธรรมดา17:00-22:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย21:30)
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ถ้ามีจองจะเปิดทำการ)
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://akita-akitasugi.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 3-2-37 Fujimoto Build 1F, อาคิตะชิ โอมาจิ3-2-37,ตึกฟูจิโมโตะ1F