ร้านอาหารร้านอาหาร

จิคะเซเมน 5102 (ผลิตเส้นเองร้านจิคะเซเมน โคเทซึ)(Jikaseimen Kotetu)


ชื่อ:
จิคะเซเมน 5102 (ผลิตเส้นเองร้านจิคะเซเมน โคเทซึ)(Jikaseimen Kotetu)
ประเภท:
ทซึเกเมน ราเมง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-893-6457
เวลาเปิดทําการ:
วันอังคาร-วันเสาร์ 11:00-15:00 , 17:30-21:00 , วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์11:00-15:00
วันหยุดทําการ:
วันจันทร์
หมายเหตุ:
อาหารประเภทเส้น เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่:
Akita-shi, Hodonosakuramachi 10-3 อาคิตะชิ โฮโดโนะซากุระมาจิ10-3