ร้านอาหารร้านอาหาร

คาเมะโนะโจสโตร์ (ร้านกาแฟคาเมะโนะโจ)(KAMENOCHO STORE)


ชื่อ:
คาเมะโนะโจสโตร์ (ร้านกาแฟคาเมะโนะโจ)(KAMENOCHO STORE)
ประเภท:
เดลี่โคฮี แสตนด์
หมายเลขโทรศัพท์:
018-893-6783
เวลาเปิดทําการ:
11:00~18:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดประจำ
หมายเหตุ:
Dining (การรับประทานอาหาร) เปิดช่วง Lunch Time มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่:
Akita-shi, 4-15 Minamidorikamenocho, มินามิโดริ คาเมะโนะโจ 4-15 ตึกยามาคิอู