ร้านอาหารร้านอาหาร

คับโป อิริฟุเน(Kappou Irifune)ชื่อ:
คับโป อิริฟุเน(Kappou Irifune)
ประเภท:
คัปโป (อาหารญี่ปุ่นแท้ที่ทำโชว์ตรงหน้า)
หมายเลขโทรศัพท์:
โทร. 0120-760-608
เวลาเปิดทําการ:
มื้อเที่ยง 12:00-14:00 (ต้องจองล่วงหน้า 1 วัน) , มื้อเย็น 17:30-22:00 (ต้องจองล่วงหน้า 1 วัน) , เลี้ยงรับรองแขก เลี้ยงฉลอง เลี้ยงวันครบรอบวันตาย (สามารถเปิดทำการในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ทุกห้องเป็นห้องส่วนตัว มีเก้าอี้สำหรับเด็ก ใช้บริการได้ตั้งแต่ 2 - 20 ท่านได้)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีกำหนดวันหยุดที่แน่นอน (สามารถเปิดทำการในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.akita-irifune.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Sanno 2-10-10 อาคิตะชิ ซังโน 2-10-10