งานเทศกาลงานเทศกาล

เทศกาลไดโชจิ โอเกสะ


「โอเคสะ」 คือเพลงประเภทไฮยะบุชิที่ร้องกันตามแถบชายฝั่งตะวันตกของภูมิภาคคิวชู ซึ่งกล่าวกันว่าถูกถ่ายทอดมาตามเส้นทางเดินเรือคิตามาเอะบุเนะ ในงานเทศกาลบงโอโดริในฤดูร้อน ผู้คนจำนวน 400 คนจะแต่งชุดพื้นเมืองงดงามมาเต้นรำร่วมกัน

ชื่อ:
เทศกาลไดโชจิ โอเกสะ
วันเวลา:
ทุกปีของวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม
สถานที่:
ยูว่ะ