งานเทศกาลงานเทศกาล

เทศกาลดารุมะศาลเจ้าโฮชิทซึจิ
กล่าวกันว่าในเทศกาลดะรุมะในวันที่ 12-13 ของเดือนเมษายน จะต้องมีฝนตกทุกครั้ง ผู้คนมักเข้ามาขอพรที่ศาลเจ้ากันอย่างคับคั่ง เช่น ขอให้คลาดแคล้วจากอัคคีภัย ไข้หวัด หรือขอให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง

ชื่อ:
เทศกาลดารุมะศาลเจ้าโฮชิทซึจิ
วันเวลา:
วันที่ 12-13 เดือนเมษายน
สถานที่:
ศาลเจ้าโฮชิทซึจิ
การเดินทาง:
เดินจากสถานีอาคิตะประมาณ 12 นาที