งานเทศกาลงานเทศกาล

เทศกาลของจังหวัดอาคิตะ งานดอกไม้ไฟโอโมโนะกาวา
แม่น้ำโอโมโนะถูกใช้เป็นเวทีสะท้อนความงามของดอกไม้ไฟ ที่ขึ้นชื่อว่าเหมือนน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งดอกไม้ไฟชุดใหญ่มีถึง 7500 นัด ถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำของฤดูร้อน

ชื่อ:
เทศกาลของจังหวัดอาคิตะ งานดอกไม้ไฟโอโมโนะกาวา
วันเวลา:
ทุกปีของวันที่ 10 เดือนสิงหาคม
สถานที่:
โอโมโนะกาว่า คะเซนชิกิ (อารายะ)