งานเทศกาลงานเทศกาล

ฮิบุริ คามาคุระ (นิอิดะ)
เทศกาลโคะโชกัทซึ (วันที่ 15 เดือนมกราคม) ในเขตนิอิดะของอาคิตะ มีขึ้นเพื่อขอพรให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ประเพณีนี้ได้หยุดหายไปเป็นเวลาประมาณ 40 ปี จนกระทั่งนำกลับมาสืบทอดกันใหม่ในปี 1989 ในยามค่ำคืน ฟางข้าวที่ขดเป็นห่วงถูกจุดไฟ ส่องแสงสวยงาม

ชื่อ:
ฮิบุริ คามาคุระ (นิอิดะ)
วันเวลา:
วันที่ 15 เดือนมกราคม
สถานที่:
นาข้าวข้างๆ โรงเรียนโอโนบะ