งานเทศกาลงานเทศกาล

" นี่คือ อาคิตะ" เทศกาลงานแสดงและอาหารครั้งใหญ่


ประเพณีการแสดงของจังหวัดอาคิตะเป็นหนึ่งในจำนวนของมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ได้บันทึกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งประเพณีงานเทศกาลและเสน่ห์ของอาหารประจำของจังหวัดอาคิตะ ได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ประเพณีสำคัญๆ งานเทศกาลที่องค์กรยูเนสโกได้รับการบันทึกไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ งานขบวนรถลากของเทศกาลฮานาวะ, งานขบวนรถลากของเทศกาลศาลเจ้าทซึจิซากิซินเมชะซัยและ งานขบวนรถลากของเทศกาลคาคุโนะดาเท ร่วมกันเปิดตัวอย่างพร้อมเพรียงที่สถานที่แห่งนี้

ชื่อ :” นี่คือ อาคิตะ” เทศกาลงานแสดงและอาหารครั้งใหญ่
ตรวจสอบรายละเอียดของวันเวลาได้จากด้านล่างนี้↓
URL:http://www.koreaki.jp/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :” นี่คือ อาคิตะ” โดยคณะกรรมการเทศกาลงานแสดงและอาหารครั้งใหญ่ โทร 018-824-1211

ชื่อ:
” นี่คือ อาคิตะ” เทศกาลงานแสดงและอาหารครั้งใหญ่
URL:
http://www.koreaki.jp/