ที่พักที่พัก

ไคโนะซาวะ ออนเซ็น(Kainosawa Hot Spring Resort)

ชื่อโรงแรม:
ไคโนะซาวะ ออนเซ็น(Kainosawa Hot Spring Resort)
ที่อยู่:
ไทเฮยามะ อะซะนากะซะกะ 66-96
หมายเลขโทรศัพท์:
018-838-3838
อัตราค่าที่พัก:
12,100 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.sekiya-akita.com/kainosawa/