ที่พักที่พัก

โฮเต็ลรินไค

ชื่อโรงแรม:
โฮเต็ลรินไค
ที่อยู่:
ซันโน นะกะโซะโนะมาจิ 6-8
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-1635
อัตราค่าที่พัก:
6,000 เยน ขึ้นไป