ที่พักที่พัก

โฮเต็ลรินไค(Hotel Rinkai)

ชื่อโรงแรม:
โฮเต็ลรินไค(Hotel Rinkai)
ที่อยู่:
ซันโน นะกะโซะโนะมาจิ 6-8
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-1635
อัตราค่าที่พัก:
6,000 เยน ขึ้นไป