ที่พักที่พัก

โฮเต็ลนานิวะ(Hotel Naniwa)

ชื่อโรงแรม:
โฮเต็ลนานิวะ(Hotel Naniwa)
ที่อยู่:
นะกะโดริ 6-18-27
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-4570
อัตราค่าที่พัก:
7,380 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.hotel-naniwa.jp/