ที่พักที่พัก

โฮเต็ลนานิวะ

ชื่อโรงแรม:
โฮเต็ลนานิวะ
ที่อยู่:
นะกะโดริ 6-18-27
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-4570
อัตราค่าที่พัก:
6,480 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.hotel-naniwa.jp/