ที่พักที่พัก

โออุจิเรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
โออุจิเรียวกัง
ที่อยู่:
ยาบาเซะโฮนโจ 6-1-10
หมายเลขโทรศัพท์:
018-823-5667
อัตราค่าที่พัก:
5,940 เยน ขึ้นไป