ที่พักที่พัก

โรงแรมอาคิตะ โกะโชะโนะ(Hotel Akita Goshono)

ชื่อโรงแรม:
โรมแรมอาคิตะ โกะโชะโนะ(Hotel Akita Goshono)
ที่อยู่:
โกะโชะโนะ สึสึมิได 1-3-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-853-8660
อัตราค่าที่พัก:
6,380 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.akita-goshono.com/