ที่พักที่พัก

โรงแรมอะป้า อาคิตะ เซนชูโคเอ็น (Apa Hotel Akita Senshu Park)※ปิดชั่วคราว

ชื่อโรงแรม:
โรมแรมอะป้า อาคิตะ เซนชูโคเอ็น (Apa Hotel Akita Senshu Park)
ที่อยู่:
เซ็นชูยะโดะเมะมาจิ 1-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-835-3311
อัตราค่าที่พัก:
4,000 เยน ขึ้นไป ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
URL:
http://www.apahotel.com/hotel/touhoku/01_akita-senshukoen/