ที่พักที่พัก

โรงแรมแอลฟา อินน์ อาคิตะ (Hotel Alpha Inn Akita)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมแอลฟา อินน์ อาคิตะ (Hotel Alpha Inn Akita)
ที่อยู่:
เคียวคุโฮะคุซากาเอะมาจิ 1-48
หมายเลขโทรศัพท์:
018-866-3355
อัตราค่าที่พัก:
4,900 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.alphainn-akita.com/