ที่พักที่พัก

โรงแรมแอลฟาวัน อาคิตะ (Hotel Alpha-1 Akita)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมแอลฟาวัน อาคิตะ (Hotel Alpha-1 Akita)
ที่อยู่:
นะกะโดริ 4-16-2
หมายเลขโทรศัพท์:
018-836-5800
อัตราค่าที่พัก:
6,100 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.alpha-1.co.jp/akita/