ที่พักที่พัก

โรงแรมเมโทรโพลิแทน อาคิตะ (Hotel Metropolitan Akita)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมเมโทรโพลิแทน อาคิตะ (Hotel Metropolitan Akita)
ที่อยู่:
นะกะโดริ 7-2-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-831-2222
อัตราค่าที่พัก:
13,000 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.metro-akita.jp/