ที่พักที่พัก

โรงแรมเพิลซิตี้ อาคิตะ คาวาบาตะ (Hotel Pearl City Akita Kawabata)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมเพิลซิตี้ อาคิตะ คาวาบาตะ (Hotel Pearl City Akita Kawabata)
ที่อยู่:
โอมาจิ 3-4-18
หมายเลขโทรศัพท์:
018-865-2111
อัตราค่าที่พัก:
4,500 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.pearlcity.jp/akitakawabata/