ที่พักที่พัก

โรงแรมเพิลซิตี้ อาคิตะ คันโต โอโดริ (Hotel Pearl City Akita Kanto-Odori)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมเพิลซิตี้ อาคิตะ คันโต โอโดริ (Hotel Pearl City Akita Kanto-Odori)
ที่อยู่:
โอมาจิ 2-2-3
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-0501
อัตราค่าที่พัก:
5,500 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.pearlcity.jp/akitakanto/