ที่พักที่พัก

โรงแรมรูท-อินน์ แกรนเทีย อาคิตะ ฮานะโนะยุ (Route Inn Grantia Akita Hananoyu)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมรูท-อินน์ แกรนเทีย อาคิตะ ฮานะโนะยุ (Route Inn Grantia Akita Hananoyu)
ที่อยู่:
นะกะโดริ 5-2-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-825-5411
อัตราค่าที่พัก:
7,050 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.hotel-grantia.co.jp/akita/