ที่พักที่พัก

โรงแรมคาสเซิล อาคิตะ (Akita Castle Hotel)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมคาสเซิล อาคิตะ (Akita Castle Hotel)
ที่อยู่:
นะกะโดริ 1-3-5
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-1141
อัตราค่าที่พัก:
12,100 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.castle-hotel.jp/