ที่พักที่พัก

โรงแรมคอมฟอร์ท อาคิตะ (Comfort Hotel Akita)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมคอมฟอร์ท อาคิตะ (Comfort Hotel Akita)
ที่อยู่:
เซ็นชูคุโบะตะมาจิ 3-23
หมายเลขโทรศัพท์:
018-825-5611
อัตราค่าที่พัก:
5,400เยน ขึ้นไป ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
URL:
http://www.choice-hotels.jp/cfakita/