ที่พักที่พัก

เอบิซุยะ เรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
เอบิซุยะ เรียวกัง
ที่อยู่:
เซ็นชูคุโบะตะมาจิ 2-35
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-6517
อัตราค่าที่พัก:
6,500 เยน ขึ้นไป