ที่พักที่พัก

เรียวกัง ชิมิซุคัง

ชื่อโรงแรม:
เรียวกัง ชิมิซุคัง
ที่อยู่:
ซันโน 7-5-34
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-7159
อัตราค่าที่พัก:
5,940 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.akitaryokan.com/