ที่พักที่พัก

เรียวกัง ชิคุบะโซ

ชื่อโรงแรม:
เรียวกัง ชิคุบะโซ
ที่อยู่:
นะกะโดริ 4-14-9
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-6446
อัตราค่าที่พัก:
6,800 เยน