ที่พักที่พัก

เท็นเน็นออนเซ็น โฮเต็ลโคะมาจิ(Natural Hot Spring Hotel Komachi)

ชื่อโรงแรม:
เท็นเน็นออนเซ็น โฮเต็ลโคะมาจิ(Natural Hot Spring Hotel Komachi)
ที่อยู่:
โอะโระชิมาจิ 1-2-3
หมายเลขโทรศัพท์:
018-865-0001
อัตราค่าที่พัก:
7,000 เยน ขึ้นไป *มีห้องพักชั่วคราวราคาถูก
URL:
http://www.spa-komachi.jp/