ที่พักที่พัก

เซคันโซ(Seikanso)

ชื่อโรงแรม:
เซคันโซ(Seikanso)
ที่อยู่:
โฮโดะโนะนะกะโจ 4-24
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-3652
อัตราค่าที่พัก:
5,000 เยน ขึ้นไป