ที่พักที่พัก

เซคันโซ

ชื่อโรงแรม:
เซคันโซ
ที่อยู่:
โฮโดะโนะนะกะโจ 4-24
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-3652
อัตราค่าที่พัก:
6,000 เยน ขึ้นไป