ที่พักที่พัก

ฮะคุโจโซ

ชื่อโรงแรม:
ฮะคุโจโซ
ที่อยู่:
เซ็นชูยะโดเมะมาจิ 10-22
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-3993
อัตราค่าที่พัก:
5,200 เยน